Werkwijze

Een welbekend gezegde is: Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd al kreeg.

Ik ben er van overtuigd dat dit zo werkt, maar ‘gewoon’ even iets anders doen is niet zo makkelijk. Dat betekent dat als je echt iets wilt veranderen het goed is om inzicht te krijgen in wat je precies doet, denkt, voelt, ervaart en wat het effect hiervan is op jezelf en op je omgeving. En daar gaan wij naar op zoek. Dit kan op verschillende manieren, o.a. met coaching, EMDR en/of (hypno)therapie.

 • Coaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening, gericht op ontwikkelingsvragen.

 • Hypnotherapie laat je op een andere manier dan je gewend bent naar jezelf kijken/luisteren. Je komt dichter bij je onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor krijg je nieuwe inzichten en deze op kan je eigen manier toepassen in uw dagelijks leven en zo je doelen verwezenlijken. Verdere informatie over hypnotherapie kan je vinden op de website van de NBVH www.hypnotherapie.nl

 • EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Letterlijk vertaald betekent dit: door oogbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken. Vanaf jan 2019 sta ik vermeld op de site www.emdr-therapeuten.nl als officieel EMDR therapeut.

 • Energetische Therapie: In 2018 heb ik de opleiding tot MEE therapeut ( Multi Energetisch Essentie Therapie) bij het Centrum Puur afgerond. MEE therapie is een krachtige bundeling van verschillende werkvormen en onderscheidt zich in puurheid, kracht en het werken vanuit de essentie.

Coaching en (hypno)therapie kunnen tijdens een begeleiding in elkaar overlopen. Per keer bekijken we wat het beste aansluit in de gegeven situatie.

In ieder geval starten we altijd met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar, bespreken de hulpvraag, en proberen een einddoel te formuleren. Wanneer is het traject voor jou geslaagd? Na dit gesprek (en als we besloten hebben met elkaar verder te gaan) maken we een plan van aanpak.

Ik werk tijdens de trajecten oplossingsgericht. Dit kan op velerlei manieren, te denken valt onder andere aan:

 • timemanagement

 • (kern)kwaliteiten; leer je kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen kennen.

 • NLP

 • Sociaal Panorama

 • Gesprekstherapie

 • Inner Child

 • Visualisaties

 • Regressie

 • EMDR

 • Energetische behandeling

 • De Helende Reis (Brandon Bays)

 • Access Bars